want zo was het nog nooit (werktitel)

productie
WALPURGIS
teksten
R.M. Rilke, José Saramago
muziek
Das Marienleben van Paul Hindemith
sopraan
Judith Vindevogel
piano
Ludovic Van Hellemont
dans/choreografie
Etienne Guilloteau
spel
Nick Steur
scenografie
Stef Depover
kostuums
Ann Weckx
oreille extérieure
Alain Franco
Niet dat hij zomaar naar binnen kwam, maar dat hij zich,
die engel met zijn jongensachtig gezicht,
zo dicht naar haar toe boog,
dat zijn blik en de hare waarmee ze naar hem opkeek,
zich aan elkaar vastklampten,
als ontstond daarbuiten plots een grote leegte.
Alleen zij en hij, ‘t zien en ‘t geziene.
Zie je, daarvan schrikt men. En ze schrokken allebei.


Das Marienleben, R.M. Rilke
Aan de basis van want zo was het nog nooit ligt de liedcyclus Das Mariënleben van Paul Hindemith op tekst van Rainer Maria Rilke, met het leven van Maria en haar relatie tot haar zoon Jezus als centrale thema. Zowel Rilke als Hindemith zoeken naar een vorm van spiritualiteit die noch sentimenteel, romantisch, of zweverig is maar ‘down to earth’.

Rilke schreef Das Marienleben in 1910, vier jaar nadat hij in Parijs als secretaris had gewerkt voor Rodin. Diens invloed is duidelijk te bespeuren wanneer Rilke appelleert aan het zuivere observatievermogen en de verbeeldingskracht van de kijker. Rilke nodigt uit om tot de kern van een kunstwerk door te dringen, voorbij het pure ‘ding-zijn’. Alleen op die manier kan volgens hem een beeldhouwwerk, een gedicht, een lied pas echt tot leven komen en ‘spreken’ tot al wie het tegemoet treedt. Net zoals voor Rilke is ook voor Hindemith het architecturale/anatomische erg belangrijk. In zijn gelaagde composities is de invloed van Bach duidelijk te bespeuren.

Choreograaf/danser Etienne Guilloteau voegt aan de liederen - met geabstraheerde bewegingen en gebaren - een fysieke gevoeligheid toe die hen tegelijkertijd tastbaar en transparant maakt zonder anekdotisch te zijn.
Ook het werk van de jonge performer/beeldend kunstenaar Nick Steur, die de TAZ Jong Theater prijs won met zijn voorstelling Freeze, sluit perfect aan bij dit streven. Nick laat zich inspireren door aardse materialen en de leegte overal om ons heen. In zijn werk spelen aandacht en stilte een essentiële rol.

Inschrijven nieuwsbrief