Introductie

The body is like an instrument;
it depends who’s playing it.


F.M. Alexander
Met AT leer je hoe je jezelf beter kan gebruiken - zowel in het dagelijks leven als tijdens meer specifieke activiteiten zoals musiceren of dansen.
Tijdens de lessen krijg je meer inzicht in de gewoontepatronen die aan de basis liggen van je reacties en je manier van bewegen. Vervolgens leer je hoe je op een bewuste manier een activiteit kan aanvatten en uitvoeren, steeds met het oog op het verhogen van je welzijn. Meteen is de Alexandertechniek ook een tool die je helpt beter om te gaan met verandering.
Met de hulp van de handen van de leraar leer je efficiënter en met minder inspanning te bewegen, je coördinatie en evenwicht te verbeteren, en gepaster te reageren op situaties die je tegenkomt.

AAN DE SLAG!
Activiteitenkalender

MEER LEZEN?
AEFMAT - vereniging leraren Alexander Techniek België

NeVLAT- vereniging leraren Alexander Techniek Nederland

guide to the Alexander Technique

Inschrijven nieuwsbrief