Alexandertechniek binnen WALPURGIS

De Alexandertechniek is een fundamentele, praktijk gerichte leermethode die tot doel heeft het geheel van iemands vermogens en talenten te activeren en te optimaliseren. Zij gaat uit van de intrinsieke relatie tussen (zintuiglijk) bewustzijn, denken en bewegen; d.w.z. de relatie tussen bewustzijn, denken en eender welke menselijke handeling, of het nu gaat om een muziekinstrument bespelen, spreken, zingen, werken op de computer, sjouwen met zware decorstukken of dansen.

Omdat hij mee beweegt met zijn tijd is permanente zelfontwikkeling een wezenlijke opdracht voor elke podiumkunstenaar, en bij uitbreiding een wenselijke opdracht voor elke mens.

Binnen WALPURGIS vormt de Alexandertechniek de concrete basis die het voor iedere werknemer mogelijk maakt zichzelf -in de meest letterlijke betekenis van het woord- verder te ontwikkelen.

Door de Alexandertechniek te integreren in de dagelijkse werking speelt zij bovendien een verbindende rol tussen de verschillende artistieke disciplines en zorgt zij voor meer cohesie tussen de verschillende geledingen van de organisatie (artistiek-technisch-administratief).

(© Judith Vindevogel)

Inschrijven nieuwsbrief