Steun onze werking met een gift

Kleine of grotere giften zijn zeer welkom. Hiermee help je ons niet alleen de huidige moeilijke besparingsperiode te overbruggen maar help je ook het draagvlak van WALPURGIS te vergroten, wat ongetwijfeld een positieve impact zal hebben op de beoordeling van onze werking.
Jouw gift kan het verschil maken om onze werking zo divers te houden: toeleiding van kansarmen naar onze voorstellingen, ondersteuning van kunstenaars zonder eigen middelen, organisatie van educatieve activiteiten voor scholen en jongeren,...

Giften vanaf 40 Euro zijn fiscaal aftrekbaar (forfaitaire belastingvermindering van 45 % van je gift(en)). Je ontvangt automatisch een fiscaal attest daarvoor.

Rekeningnummer:
BE63 5230 8005 7108

BIC: TRIOBEBB
Vrije mededeling: gift


HEEL ERG BEDANKT!

Inschrijven nieuwsbrief