In hetzelfde schuitje

Uitnodiging voor deelname aan een dubbele doordenksessie
Een co-creatie van
Judith Vindevogel (WALPURGIS) en Leonor Wiesbauer (Wereldburger Academie)
In hetzelfde schuitje?

Wat?
Cultuurfilosofische beschouwingen en aanvullingen bij het gelijknamige boekje van Peter Sloterdijk en het muziektheaterproject “Wij, de Verdronkenen” van WALPURGIS naar een roman van Carsten Jensen en in een regie van Judith Vindevogel.
Filosofe Leonor Wiesbauer, docent en gastvrouw van haar Wereldburger Academie, loodst de aanwezigen langs opwindende wateren naar rustige oevers en weer verder langsheen diverse aspecten van convivialiteit …
Over de zoektocht naar samenhorigheid.
Over de levensnoodzakelijke, de waardevolle en de problematische aspecten van verbondenheid.
Over de spanningen en het schipperen tussen conformisme, loyauteit en soevereiniteit.
Over verschillende gedaanten van leiderschap.
Over het contrast tussen politiek en ‘de’ politiek.
Over het curriculum vitae en acrobatische ethiek.

Wanneer?
Zondag 19 april 2020
11u-13u sessie 1
pauze, met soep en brood voorzien
14u-16u vervolg

en/of

Zondag 17 mei 2020
11u-13u sessie 1
pauze, met soep en brood voorzien
14u-16u vervolg

Waar?
Campus Wiesbauer
Haantjeslei 40
2018 Antwerpen


Bijdrage
€10/studenten gratis
Tijdig inschrijven via wereldburgeracademie@campuswiesbauer.be
Beperkt aantal deelnemers!

Inschrijven nieuwsbrief