WALPURGIS ZOEKT NIEUWE STEMMEN voor haar Algemene Vergadering!

 

WALPURGIS, pionier van het muziektheater in Vlaanderen, groeide uit tot een meerstemmig gezelschap van zangers, acteurs, muzikanten en andere kunstenaars. Onze integrale werking is een afspiegeling van de samenleving waarvan wij dromen: genereus, duurzaam, voortdurend in beweging en niet bang van tegenstellingen en uitersten. 

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vzw en heeft een aantal formele bevoegdheden: bespreking en goedkeuring van het jaarlijks werkingsverslag en financieel verslag; planning en begroting van het volgende boekjaar. Daarnaast denkt de Algemene Vergadering mee na over het parcours van de organisatie en de relevantie, de accuraatheid en de duurzaamheid van de artistieke projecten, de residentiewerking en de cross-sectorale samenwerkingen. Om ons blikveld te kunnen verbreden, zijn we op zoek naar aanvullende perspectieven.

De Algemene Vergadering komt drie keer per jaar bijeen: in maart, juni en november.

In dit filmpje stellen de leden van de Algemene Vergadering zichzelf en de organisatie kort aan je voor. 


WIE ZOEKEN WE? 
Wij zijn op zoek naar kandidaten die zich aangesproken voelen door de missie van WALPURGIS en bereid zijn om vanuit hun eigen competenties en referentiekader onze dynamische organisatie met een lange en rijke geschiedenis, mee vorm te geven. We zoeken mensen die in staat zijn om in teamverband de eigen standpunten te formuleren, en evengoed niet bang zijn om zich lerend op te stellen. We zoeken mensen met expertise in horizontale organisatiestructuren, geweldloze communicatie, dekolonisering, genderdiversiteit, wetgeving, internationale werking, (sociale) media, financiën, … 


WAT BIEDEN WE?
Je krijgt de kans om de werking van een structureel gesubsidieerde artistieke organisatie van binnenuit te leren kennen en mee vorm te geven. Je krijgt inzicht in de artistieke, zakelijke en operationele werking van een middelgrote artistieke organisatie die zich bewust in de maatschappij zet. Je maakt deel uit van een diverse groep experts, met wie je in een leerproces stapt en droomt over de toekomst. Je wordt uitgenodigd op voorstellingen, try-outs, open repetities, workshops en participatieve trajecten.

Is dit iets voor jou?
Stuur dan ten laatste 15 mei 2021 een mail of een filmpje naar voorzitter ad interim ilse.muysers@telenet.be waarin je jezelf kort voorstelt en hoe je je engagement binnen de Algemene Vergadering ziet.

https://www.youtube.com/embed/7CgLcxF4LGg