RESIDENTIES VOOR ARTIESTEN

WALPURGIS biedt een plek voor ontwikkeling, onderzoek, experiment en presentatie van muziektheater. Dit doen we aan de hand van residenties. Deze staan open voor artiesten van alle leeftijden, gender en afkomst. Residenten kunnen gedurende een bepaalde periode werken in deFENIKS, een rustige plek in het hartje van Mortsel en op een boogscheut van Antwerpen.

Analoog met onze eigen inhoudelijke werking, stellen we drie onderzoekssporen voor als kompas bij de aanmelding voor een residentie. De sporen zijn zeer ruim te interpreteren en leiden liefst tot zoveel mogelijk diverse projecten. Het is uiteraard niet verplicht om binnen deze sporen te werken. Elk interessant project is welkom!

De drie sporen zijn:

 • Conflict matters: dit zijn projecten waarin conflict, in de brede zin van het woord, tot een centrale onderzoeksvraag leidt. Dat kan inhoudelijk zijn, maar kan ook gaan over samenwerkingen, een combinatie van verschillende artistieke talen en zo veel meer.
 • Erfgoed revisited: dit zijn projecten die traditie in een hedendaagse of nieuwstedelijke context plaatsen. De onderzoeksvraag komt voort uit het verhouden van erfgoed tot het nu en hoe dat elkaar kan inspireren.
 • Zoöperatie: dit zijn projecten die vertrekken vanuit een centrale vraag rond ecologie, (bio)diversiteit, (leef)milieu. Nog meer specifiek belichten ze een dialoog tussen menselijk en niet menselijk leven en hoe dat niet-menselijk leven een stem kan krijgen in een artistiek project of artistieke praktijk. (Zie ook onze Green Track pagina voor meer info over de Zoöperatie.)
RESIDENTIES
WALPURGIS ondersteunt per jaar 4 à 5 residenties.

Een residentie betekent:

 • ruimte gedurende 1 à 2 weken in één van de zalen van deFENIKS om te werken aan het onderzoek en de ontwikkeling van je project.
 • indien gewenst feedback door één van onze medewerkers.
 • WALPURGIS biedt zelf geen productionele of zakelijke ondersteuning en staat ook niet in voor spreiding. We helpen je uiteraard graag met suggesties voor eventuele partners.
COPRODUCTIES
WALPURGIS ondersteunt per jaar 4 à 5 residenten met een coproductie.

Een residentie met coproductie betekent:

 • 1 à 2 weken ruimte om te werken aan het onderzoek en de ontwikkeling van je project.
 • financiële ondersteuning om 2 personen maximum 2 weken in dienst te nemen. De verloning van die personen gebeurt volgens anciënniteit, vastgelegd volgens de CAO podiumkunsten.
 • indien gewenst een toonmoment aan het einde van de residentie.
 • een plek in de programmatie van het FENIKS FESTIVAL of de programmatie door het jaar in deFENIKS.

 

STEL JE KANDIDAAT

Aanvragen voor een residentie kunnen via info@walpurgis.be. Je kan aanvragen in het Nederlands, Frans of Engels.

ENKELE TIPS BIJ HET SCHRIJVEN VAN JE PITCH:

 • Wat is jouw artistiek profiel, wat maakte je hiervoor eventueel al?Beeldmateriaal (via online links) is altijd welkom.
 • Beschrijf beknopt wat je wil onderzoeken en in het kader van welk project je dit onderzoek wil voeren.
 • Hoeveel mensen werken mee aan je project? Zijn er overnachtingen nodig voor sommigen onder hen?
 • Maak duidelijk wat je van je residentie bij ons verwacht of wat je nodig hebt.
 • Geef mee tijdens welke periode je op onderzoeksresidentie wil komen.
 • Maak je pitch niet te lang. Probeer je tekstmateriaal te beperken tot een A4.

De deadline voor aanvragen is 1 juni 2024 en dit voor residenties van januari tot en met december 2025.

 

Als je daarvóór al eens met één van onze medewerkers wil praten over een idee, iets waar je op broedt of je wil eens kennismaken met onze werking, aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar info@walpurgis.be. Je bent altijd welkom voor een verkennend gesprek!