Wij creëren, stimuleren en presenteren hedendaags muziektheater dat verwondert, de verbeelding prikkelt, ontroert en tot nadenken stemt. Wij gaan op zoek naar de muzikale kracht van het theater en de theatrale kracht van de muziek. Ons repertoire is verrassend divers, de taal die wij ontwikkelen gelaagd.

 

Gedreven door een grote nieuwsgierigheid naar het onbekende en dus voortdurend ‘lerende en ontdekkende’, bouwen wij bruggen tussen verschillende artistieke en niet-artistieke werelden en praktijken enerzijds en verschillende generaties en publieksgroepen anderzijds. We doen dit over de landsgrenzen heen.

 

Onze integrale werking is een afspiegeling van de samenleving waarvan wij dromen: genereus, duurzaam, voortdurend in beweging en niet bang van tegenstellingen en uitersten.

 

Sinds 1993 investeert de Vlaamse Overheid structureel in onze werking.

 

Lees meer over de wondere wereld van WALPURGIS en de mensen met wie we samenwerken in ons wOwW-magazine!

WALPURGIS in beeld

© Stef Depover