Welkom op de Green Track pagina van deFENIKS. Hieronder lees je meer over alle initiatieven die Muziektheater WALPURGIS onderneemt om van deFENIKS een groene, duurzame en ecologische plek te maken. Een boeiende work in progress…

2023: nieuwe zoutwaterbatterij – volledig gebouw, incl theaterzaal op LED 

De oude zoutwaterbatterij werd vervangen door een nieuwe batterij met hogere capaciteit.

Sinds 2023 draait de volledige theaterzaal op led spots. Alle stroomvoorziening van de theaterzaal wordt voor een groot deel van het jaar volledig geleverd door de zonnepanelen op ons dak.

Enkele energiebesparende ingrepen zoals nieuwe ramen voor de kantoorruimte op het eerste verdiep en plaatsing van buitengevel isolatie.

Er werd een eerste bescheiden stap gezet richting een groenere site door de aankoop van meerjarig plantgoed. Start van een nieuw & ambitieus vergroenings traject ism coöperatie De Volle Grond. Meer hierover in 2024.

2022: LED-panelen en spots – fase 2 / Leertraject van proto-Zoöp naar Zoöp

Alle TL-en halogeenverlichting in de bovenzaal en de tuinzaal werd vervangen door LED-verlichting.  In de theaterzaal werd een deel van de gewone theaterspots vervangen door LED-spots.

We onderzoeken hoe WALPURGIS kan evolueren van een proto-Zoöp naar een Zoöp (zie Zoöp Manifest). Ondertussen ondernemen we enkele concrete acties om deFENIKS te vergroenen (gedeeltelijke ontharding van de parking, aanplanting van een boom en enkele klimplanten, eerste ontmoeting met Bram Stessel van Polyculture).

2021: Fruit en koffie / start van het Zoönomic Curriculum

Ons fruit bestellen we via Voedselteam Mortsel. Onze koffie wordt met de fiets geleverd door Cordon Coffee. Hiermee ondersteunen we de agro-ecologie lokaal en verder weg.

Na het doorlopen van het Zoönomic Curriculum, georganiseerd door het Nieuwe Instituut in Rotterdam (april-juni), mag WALPURGIS zich de eerste Belgische proto-Zoöp noemen.

2020: LED-panelen en spots – fase 1

Alle TL- verlichting in de foyer, de benedenzaal en de studio’s en alle PL-, en TL-lampen in de gang werden vervangen door  LED-verlichting. De bekabeling in de theaterzaal werd klaargemaakt voor de vervanging van halogeen spots door LED-spots.

2019: WALPURGIS een duurzame held
Ook in 2019 zette de stad Mortsel haar Duurzame Helden in de kijker en wij waren daar één van! Benieuwd welke duurzame ontwikkelingsdoelen wij nastreven? Kijk dan even naar dit filmpje!

2019: Ecologische zoutwaterbatterij
Opslag van onze opgewekte zonneënergie in een cradle to cradle zoutwaterbatterij van GREENROCK. De veiligste en meest milieuvriendelijke energie-opslag in de wereld. Een van onze parkeerplaatsen hebben we afgestaan aan Partago, burgercoöperatie voor elektrische deelauto’s.

2017: Duurzame stroom van eigen dak
Op het dak van onze werkplaats, deFENIKS, werden 46 fotovoltaïsche zonnepanelen geïnstalleerd. De zonne-installatie kochten we niet zelf maar huren we van ZuidtrAnt cvba-so, een burgercoöperatie die investeert in duurzame energie. De opgewekte stroom doet niet alleen onze energiefactuur flink dalen maar betekent ook een jaarlijkse CO2-reductie van maar liefst 5 ton.

2014-2017: Bijen in de tuin
WALPURGIS stimuleert niet alleen kruisbestuiving binnen de kunsten, maar ook in de natuur. Huisscenograaf Stef Depover en artistiek leider Judith Vindevogel deelden drie zomers lang de zorg over twee bijenvolkjes in de tuin van deFENIKS. Met de opbrengst van de verkoop van honing ondersteunden we de projecten van experimenterende muziektheatermakers en maakten we opera en muziektheater ook toegankelijk voor mensen in armoede. Na de wintersterfte in februari 2017 werd het imkeren tijdelijk gestaakt. Lees Judith’s imkerdagboek.
Luistertip: Kinderliedje Die Bienen (Max Reger) gezongen door Judith en aan de piano begeleid door Levente Kende (Koop de cd)

2014: Green Track
Green Track wil de Antwerpse kunstensector duurzamer en ecologischer maken. Daarom hebben een aantal spelers uit de sector het Green Track-charter ondertekend om samen te werken en kennis met elkaar uit te wisselen. WALPURGIS is lid van Green Track Antwerpen sinds 2014.

2012: Recht-Op
Sinds 2012 werken we regelmatig samen met Recht-Op, Vereniging waar armen het woord nemen. Zo leerden we Paul en Luc kennen, die sindsdien enthousiaste volgers zijn van WALPURGIS. Lees hun verhaal in wOwW!-magazine nr. 4.