Residentieprojecten 2009

muziek | theater | dans | onderzoek

In deFENIKS worden artistieke dialoog en kruisbestuiving gestimuleerd en nieuwe samenwerkingen afgetast; hier worden grenzen opgezocht en verlegd; hier krijgen diverse projecten de kans te rijpen en kan artistiek talent zich ontwikkelen.

Lees meer Lees minder
HuisartiestenEurudike De Beul & Wilfried Van den Brande
FestivalartiestenTuur Florizoone, Claire Goldfarb, Marine Horbaczewski, Michel Massot, Dirk Opstaele, Stefan Paul, Johanne Saunier, Sarah Maria Sun, Michael von zur Mühlen

Huisartiesten

Eurudike De Beul & Wilfried Van den Brande

Festivalartiesten

Tuur Florizoone, Claire Goldfarb, Marine Horbaczewski, Michel Massot, Dirk Opstaele, Stefan Paul, Johanne Saunier, Sarah Maria Sun, Michael von zur Mühlen