Residentieprojecten 2012

muziek | theater | dans | onderzoek
in diverse stadia van ontwikkeling

In deFENIKS worden artistieke dialoog en kruisbestuiving gestimuleerd en nieuwe samenwerkingen afgetast; hier worden grenzen opgezocht en verlegd; hier krijgen diverse projecten de kans te rijpen en kan artistiek talent zich ontwikkelen.

Lees meer Lees minder
HuisartiestenSimone Moesen & Kaat De Windt
FestivalartiestenElisabeth de Merode, Christoph Mac-Carty, Marianne Pousseur, Nick Steur, Yonga Sun, Herman van Baar, Gerard Vonck, Gertrude Vlam, Uli Wentzlaff-Eggebert

Huisartiesten

Simone Moesen & Kaat De Windt

Festivalartiesten

Elisabeth de Merode, Christoph Mac-Carty, Marianne Pousseur, Nick Steur, Yonga Sun, Herman van Baar, Gerard Vonck, Gertrude Vlam, Uli Wentzlaff-Eggebert