Residentieprojecten 2013

muziek | theater | dans | onderzoek

In deFENIKS worden artistieke dialoog en kruisbestuiving gestimuleerd en nieuwe samenwerkingen afgetast; hier worden grenzen opgezocht en verlegd; hier krijgen diverse projecten de kans te rijpen en kan artistiek talent zich ontwikkelen.

Lees meer Lees minder
HuisartiestenSimone Moesen, Kaat De Windt, Soraya Rademaker, Jellie Schippers
FestivalartiestenHans Beckers, Jolinda Hendrickx, Simone Milsdochter, Elvis Peeters, Ragazze Kwartet, Nils Van der Plancken, Lingling Yu
GastartiestenIkram Aoulad, Laure Campion, Bart Meynckens, Junior Mthombeni
MasterstudentenFenneke Brookhuis, Jolinda Hendrickx, Alexandra Lichtenberger, Lotte Stek, Maija Tuohino & Despina Zacharopoulou

Huisartiesten

Simone Moesen, Kaat De Windt, Soraya Rademaker, Jellie Schippers

Festivalartiesten

Hans Beckers, Jolinda Hendrickx, Simone Milsdochter, Elvis Peeters, Ragazze Kwartet, Nils Van der Plancken, Lingling Yu

Gastartiesten

Ikram Aoulad, Laure Campion, Bart Meynckens, Junior Mthombeni

Masterstudenten

Fenneke Brookhuis, Jolinda Hendrickx, Alexandra Lichtenberger, Lotte Stek, Maija Tuohino & Despina Zacharopoulou