Artists in Residence 2009

© Stef Depover
© Stef Depover

House artists

Eurudike De Beul – Penelope and Witter als krijt was haar habijt

Wilfried Van den Brande – Vleugels voor de wandelaar

 

Festival performers

Michel Massot, Tuur Florizoone & Marine Horbaczewski – Cinema Novo

Johanne Saunier – MEDIUM

Claire Goldfarb – Or propos

Sarah Maria Sun, Stefan Paul & Michael von zur Mühlen – Ophelia

Dirk Opstaele & co – De wijdere wereld van water