How To Be (a feminist)

Associatieve storm aan gedachten over privileges en onrecht

Misja Nolet en Leonore Spee onderzoeken het zelfbeeld van de witte progressieve Nederlander. Wat gebeurt er met dit zelfbeeld wanneer het wordt geconfronteerd met racisme in het eigen denken? In hoeverre zijn we bereid om naar onszelf te kijken, privileges op te geven? Hoe verhouden we ons tot een koloniaal verleden en tot racistische tradities?

 

How To Be (a feminist) is een associatieve storm aan gedachten over kleur, privilege, onrecht, opgroeien en activisme. Een theatraal relaas van twee vrouwen op zoek naar gelijkheid.

van & metLeonore Spee & Misja Nolet
coachingLouise Van den Eede & Sascha Bornkamp
met steun vanWALPURGIS | deFENIKS & Theater Zuidpool

van & met

Leonore Spee & Misja Nolet

coaching

Louise Van den Eede & Sascha Bornkamp

met steun van

WALPURGIS | deFENIKS & Theater Zuidpool