Residentieprojecten 2018

muziek | theater | dans | onderzoek
in diverse stadia van ontwikkeling

In deFENIKS worden artistieke dialoog en kruisbestuiving gestimuleerd en nieuwe samenwerkingen afgetast; hier worden grenzen opgezocht en verlegd; hier krijgen diverse projecten de kans te rijpen en kan artistiek talent zich ontwikkelen.

Lees meer Lees minder
HuisartiestenSascha Bornkamp, Stijn Bettens, Liesbeth Devos, Misja Nolet, Soraya Rademaker, Jellie Schippers, Leonore Spee, Astrid Stockman
FestivalartiestenKlaus Erika Dietl, Sarah Dyckmans (Wilde Vlechten vzw), Stephanie Müller, Laura Theis
GastartiestenConor Biggs, Toon Callier (Zwerm), Ignace Cornelissen, Pim Cornelussen (dividu), Raphaël De Cock, Freek De Craecker, Randi De Vlieghe, Pieter-Jan De Wyngaert, Aïda Gabriëls, Aline Goffin, Max Greyson, Peter Holvoet-Hanssen, Siona Houthuys, Carmien Michels, Femke Platteau, Bart Pluym, Olympe Tits, Berten Vanderbruggen, Jef Van gestel
MasterstudentenAstrid Joos, Mathilde Quirijnen

Huisartiesten

Sascha Bornkamp, Stijn Bettens, Liesbeth Devos, Misja Nolet, Soraya Rademaker, Jellie Schippers, Leonore Spee, Astrid Stockman

Festivalartiesten

Klaus Erika Dietl, Sarah Dyckmans (Wilde Vlechten vzw), Stephanie Müller, Laura Theis

Gastartiesten

Conor Biggs, Toon Callier (Zwerm), Ignace Cornelissen, Pim Cornelussen (dividu), Raphaël De Cock, Freek De Craecker, Randi De Vlieghe, Pieter-Jan De Wyngaert, Aïda Gabriëls, Aline Goffin, Max Greyson, Peter Holvoet-Hanssen, Siona Houthuys, Carmien Michels, Femke Platteau, Bart Pluym, Olympe Tits, Berten Vanderbruggen, Jef Van gestel

Masterstudenten

Astrid Joos, Mathilde Quirijnen