Steeds meer professionele musici, acteurs, dansers, theatertechnici of administratieve medewerkers hebben te kampen met fysieke aandoeningen.
De Alexandertechniek kan een waardevol hulpmiddel ter preventie en ondersteuning bieden. Lees meer.